top of page

מדיניות ותקנון החנות

 יצרנו את NO21 COLLECTION עם מטרה עיקרית בראש

ובראשונה - להביא ללקוחותינו חווית קניה כיפית , מהנה ואיכותית.
להלן מדיניות החנות שלנו, בבקשה תקראו ואם יש צורך ניתן ליצור איתנו קשר לעוד מידע! 

כללי:

1. אנחנו רשאים לשנות את המחירים המוצגים באתר או בכל פלטפורמה

אחרת בכל עת.

2. זכותנו לבטל את חוזה התקנון בינינו ו\או לשנות את תנאי התקנון בכל עת

3. אנחנו אחראים לכל נזק שנגרם למוצר שלכם שהוא בשליטתנו, במידה וקרה נזק, עיכוב, או אבדה למוצר שלכם שלא בשליטתנו אנחנו איננו אחראים.

4.  ביצוע רכישה באתר אינה מאושרת למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

5.  אי עמידה באחד מהתנאים רשאית החנות לעשות כרצונה בנידון. 

6. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד

7. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת המזמין, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.

8. החנות רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן  תקנון זה.

9. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

10. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.

11. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.

12. אספקת המוצר ע”י האתר יעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי (בעת בחירת באמצעי תשלום זה), כלומר המוצר שולם, כמפורט לעיל, המוצר יסופק לכתובת שהמזמין הקליד ו/או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.

זיכויים: 

1. הלקוח רשאי לקבל החזר כספי ולבטל את העסקה החל מ-14 ימי עסקים מיום הרכישה.

2. במידה והלקוח ירצה לבטל עסקה לאחר 14 ימי עסקים הלקוח יצטרך ליצור אתנו קשר . לאחר הזמן המוקצב - החנות רשאית לאשר או לא לאשר את ביטול העסקה ו\או רשאית לחייב את הלקוח עבור ביטול העסקה.

3. במידה והלקוח קיבל את המוצר לפני תום 14 ימי עסקים, יש להסתכל על מדיניות ההחזרות שלנו.

החזרים:

1. הלקוח רשאי לבצע החזר של המוצר לאחר כ 14 ימי עסקים לאחר קבלת המוצר. 

2.  במידה והלקוח ירצה להחזיר את המוצר לאחר 14 ימי עסקים הלקוח  יצטרך ליצור אתנו קשר. לאחר הזמן המוקצב - החנות רשאית לאשר או לא לאשר את החזרת המוצר ו\או רשאית לחייב את הלקוח עבור החזרת המוצר.

3. הלקוח אחראי לכל תהליך החזרת המוצר וזה כולל:
3.1. כל נזק כזה או אחר שקרה למוצר

3.2. תשלום השילוח (במידה ויש צורך במשלוח)

והלקוח מחויב להחזיר את המוצר בדיוק כמו שקיבל אותו

מוצרים פגומים:

1. במקרה של קבלת מוצר פגום על הלקוח לספק לנו הוכחה מרגע פתיחת החבילה.

2. הלקוח מחויב ליצור אתנו קשר עד 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר.

אחריות:

1. החנות (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, על תיקונם, הרכבתם ו/או החלפתם של המוצרים.

2. החנות (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.

3. בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

פרטיות:

1. כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של האתר.

2. החנות לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.

3. החנות לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של האתר.

4. למרות האמור לעיל, החנות תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בעסק ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החנות צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

5. החנות תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

6. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החנות ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

bottom of page